Friday, September 12, 2008

千里共嬋娟

 
明月幾時有,把酒問青天。不知天上宮闕,今夕是何年。
我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。
起舞弄清影,何似在人間。
轉朱閣,低綺戶,照無眠。
不應有恨,何事長向別時圓。
人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。
但願人長久,千里共嬋娟。


這首千古傳唱的中秋詞《水調歌頭》,為北宋大詞人蘇軾(東坡)所作。對中國文學不熟悉者,大概也會聽過這首詞,因為早年梁弘志把原詞譜上音樂,創作成一曲《但願人長久》,經台灣歌星鄧麗君的演繹,成為了街知巷聞的國語名曲其後香港歌手王菲在1995年發表向鄧麗君致敬的專輯中,翻唱了這首歌,也成為了王菲本人的經典曲目。

這是一首頗負盛名的中秋詞,南宋胡仔(元任)在其詩詞評論集《苕溪漁隱叢話》中更讚譽為﹕「中秋詞自東坡《水調歌頭》一出,餘詞盡廢。」據東坡本人所記,「丙辰中秋,歡飲達旦,大醉,作此篇兼懷子由。」詞人在中秋佳節觸景生情,思念天各一方的弟弟,遙寄祝福。自己很喜歡這首詞,尤其是到了外國唸大學的期間,感受更深。

這首詞也不只是感懷嗟歎,其實也充滿了浪漫主義的色彩、人生哲理的參悟、對不如意事豁達樂觀的態度。詞人幻想著自己乘風在天上神遊,雖然捨棄不了塵世的牽掛,但又能看透人生中的「人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全」。自己也是一個隨緣的人,世事多變,不如意的事十常八九,既來之則安之,唯有保持樂觀面對,把不如意事,當成是人生的磨練。

大家同住地球村,同一明月之下,雖然相隔異地,依然息息相關。但願大家都能珍惜身邊的一切,清澈的水、清潔的泥土、清新的空氣、清朗的天空,都能長久。

今年的中秋假期,一班朋友相約到廣東英德附近的英西峰林賞月渡佳節,很快便要出發了,回來後再與大家分享吧。在這裡預先祝大家有一個愉快的中秋節,人月兩團圓。

No comments: